การจัดฟันแบบใส สามารถจัดฟันได้อย่างไร

การจัดฟันแบบใส สามารถจัดฟันได้อย่างไร หลักการทำงานของการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) เมื่อก่อนนี้เราจะเห็นได้ว่า การจัดฟันแบบเหล็กทั่วไปนั้น มีประสิทธิภาพทำให้ฟันตรงและเรียงตัวกันอย่างสวยงาม โดยการใช้ bracket เป็นตัวบีบฟันเพื่อให้ฟันจัดเรียงกันและมีการเปลี่ยน elastic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วย แต่ปัจจุบันนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่อย่าง “การจัดฟันแบบใส (Invisalign)” นั้น มีประสิทธิภาพแบบเดียวกันกับการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกถึงความแตกต่าง และไม่เหมือนใครในขณะที่คุณจัดฟันอยู่ ด้วยวิธีที่จะทำให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนของการจัดฟันแบบอินวิสไลน์เริ่มต้นด้วยการจัดทำเครื่องมือจัดฟันชนิดใสที่สามารถถอดออกได้ และทำขึ้นเป็นของแต่ละบุคคลเพื่อให้พอดีกับฟันของคนไข้ และเครื่องมือนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมแรงกดและดันของฟัน เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่แพทย์จัดฟันกำหนดไว้ โดยแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมภาพสามมิติ (Clincheck) แสดงภาพของการเคลื่อนที่ของฟันแต่ละขั้นตอน จากแรกเริ่มของการทำงาน ไปจนกระทั่งฟันเรียงตัวกันออกมาอย่างสวยงาม เครื่องมือจัดฟันนั้นจะทำงานตามขั้นตอนต่างๆ ดังภาพสามมิติที่แสดงไว้ โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะมีการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่วางไว้ หลักการทำงานจะคล้ายกับการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ การทำงานของเครื่องมือจัดฟันจะถูกควบคุมให้ทำงานไปพร้อมๆ กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแต่ละขั้นตอน ซึ่งทำให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ตามวิธีการที่แพทย์จัดฟันกำหนดไว้แล้ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นไปตามระบบด้วย นอกจากนี้ ทุกๆ 2 สัปดาห์ คุณจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟันแบบใส (Invisalign) ชุดใหม่ให้เป็นตามขั้นตอนต่างๆ และเครื่องมือจัดฟันแบบนี้ จะทำให้คุณรู้สึกสะดวกสบาย และไม่มีใครสามารถรู้ว่าคุณจัดฟันแม้กำลังสวมใส่เครื่องมืออยู่ก็ตาม

ขั้นตอนง่ายๆ ในการรักษา

ขั้นตอนที่ 1
เมื่อคุณมาพบเราครั้งแรก แพทย์จัดฟันจะช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หลังจากนั้น คุณจะได้ทำแบบพิมพ์ปากเพื่อนำไปทำเครื่องมือจัดฟันแบบใส

ขั้นตอนที่ 2
จะใช้เทคโนโลยีโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติ (Clincheck) เปลี่ยนจากรูปแบบพิมพ์ปากของคนไข้ให้เป็นชุดภาพแสดงวิธีการรักษาตามลำดับที่มีการกำหนดไว้ และจะจัดทำเครื่องมือจัดฟันขึ้นมาเป็นชุด ซึ่งอาจมีถึง 48 ชุด หรืออาจมีเพียง 12 ชุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาของคนไข้แต่ละเคสที่แพทย์จัดฟันเป็นผู้กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 3
ครั้งต่อมาที่คุณมาพบเรา คุณจะได้รับเครื่องมือจัดฟันชุดแรก และเราจะเตรียมเครื่องมือจัดฟันชุดอื่นๆ ให้กับคุณในครั้งต่อไป

ขั้นตอนที่ 4
คุณต้องใส่เครื่องมือจัดฟันทุกวัน โดยใส่เครื่องมือแต่ละชุดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สามารถถอดออกได้เฉพาะเวลารับประทานอาหาร แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันเท่านั้น ระยะเวลาในการรักษาอยู่ที่ประมาณ 9-15 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม คุณควรเข้ามาพบแพทย์จัดฟันทุกๆ 6 สัปดาห์ เพื่อดูความคืบหน้าของการรักษาให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 5
กระบวนการจัดฟันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณต้องใส่เครื่องคงสภาพฟัน (Retainer) เพื่อคงรักษารูปแบบฟันเอาไว้ไม่ให้มีการเคลื่อนออกเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่จัดเรียบร้อยแล้ว

คำถามที่พบบ่อย: การจัดฟันแบบใส (Invisalign)

Q: ฉันสามารถไปพบแพทย์จัดฟันหรือทันตแพทย์ท่านไหนก็ได้ เพื่อเข้ารับการจัดฟันแบบอินวิสไลน์ ใช่หรือไม่?
A: การจัดฟันแบบอินวิสไลน์นั้น แพทย์จัดฟันหรือทันตแพทย์จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม จนผ่านการรับรองก่อน จึงจะสามารถให้การรักษาคนไข้ได้ ซึ่งแพทย์จัดฟันของ Denta-joy ได้รับการรับรองและได้รับรางวัล Invisalign Blue Diamond Provider จาก Invisalign International อีกด้วย

Q: คนไข้ต้องมีอายุอย่างน้อยที่สุดเท่าไรถึงจะสามารถเข้ารับการจัดฟันแบบอินวิสไลน์ได้?
A: แพทย์จัดฟันที่ Denta-joy สามารถให้การรักษาการจัดฟันแบบอินวิสไลน์ ได้หลายกลุ่มคนไข้ เริ่มตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีฟันกรามครบแล้ว

Q: การรักษาวิธีนี้จะทำให้รู้สึกเจ็บปวดหรือไม่?
A: หลายคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกระคายเคืองและไม่สะดวกสบายในช่วง 2-3 วันแรกของการรักษาแต่ละขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของการจัดฟัน และจะมีความรู้สึกถึงแรงกดและดันของฟันอยู่ด้วย ซึ่งหมายถึงระบบการจัดฟันแบบอินวิสไลน์กำลังทำงานอยู่ โดยค่อยๆ เคลื่อนฟันไปตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามวิธีการรักษาให้มีความฝืดต่ำ ฟันเคลื่อนได้เร็ว และเจ็บน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีความตึงของยาง