ความแตกต่างระหว่างอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง และอาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับผู้ป่วย หลายคนคงทราบดีว่า ต้องระมัดระวังในเรื่องของสารอาหารให้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ป่วยมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างจากคนทั่วไป ผู้ป่วยบางคนมีความสามารถในการรับประทานอาหารลดลง จึงจำเป็นที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร จากการรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

ซึ่งอาหารสำหรับให้ผู้ป่วยทางสายยางนั้น จะใช้เป็นอาหารปั่นผสม อาหารเหลวใส หรืออาหารทางการแพทย์ เพื่อให้อาหารสามารถไหลผ่านสายยางให้อาหารได้อย่างไม่ติดขัด ซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า อาหารปั่นผสม หรือ อาหารทางการแพทย์ แต่รู้หรือไม่ว่า อาหารทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านของโภชนาการ วิธีการใช้ และข้อจำกัดในหลายๆเรื่อง แต่คุณสมบัติที่ชัดเจนก็คือ ช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ และยังช่วยป้องกันการเกิดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ด้วย ทั้งนี้ทางอาหารปั่นผสม เรามีบริการอาหารทางสายยาง ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยผลิตจากห้องปลอดเชื้อของทางโรงพยาบาล มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน โดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่สะอาดและปลอดภัยมากที่สุด

สำหรับความแตกต่างของ อาหารปั่นผสมและอาหารทางการแพทย์ มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็น ชนิดของอาหาร เช่น อาหารปั่นผสม มีการนำวัตถุดิบต่างๆที่มีความสดมาผ่านกระบวนการทำให้สุก และนำมาปั่นรวมกันกรองเอากากออก แล้วนำไปให้ผู้ป่วย แต่อาหารทางการแพทย์มีลักษณะเป็นผง สามารถละลายน้ำได้และนำไปให้ผู้ป่วยดื่มได้ หรือนำไปให้ผู้ป่วยทางสายยางได้ และอาหารปั่นผสม ใช้เป็นอาหารที่ให้ผู้ป่วยทางสายยางเท่านั้น แต่อาหารทางการแพทย์สามารถใช้ดื่มได้ และคนทั่วไปสามารถซื้อมารับประทานเพื่อเป็นอาหารเสริมได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น เพราะอาหารทางการแพทย์จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของสารอาหาร และอาหารทางการแพทย์ก็มีหลากหลายสูตร ต้องเลือกชนิดให้เหมาะสมกับร่างกาย ในปัจจุบันอาหารทางการแพทย์มีหลากหลายชนิดทั้งสำหรับผู้ใหญ่และทารก ซึ่งแต่ละชนิดก็มุ่งเน้นให้ตรงกับความต้องการของร่างกายอย่างจำเพาะเจาะจง อาจอยู่ในรูปแบบที่ใช้กินหรือดื่มแทนอาหารหลัก ดื่มเพื่อเสริมอาหารบางมื้อ หรือใช้เป็นอาหารทางสายยางสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ โดยสิ่งที่อาหารปั่นผสมและอาหารทางการแพทย์มีความคล้ายก็คือ สารอาหารที่มีอยู่ในอาหาร โดยจะมีสารอาหารหลักๆคือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน และสามารถย่อยได้ง่าย รักษาความสมดุลให้กับระบบทางเดินอาหารภายในร่างกายด้วย

อย่างไรก็ตาม อาหารทางการแพทย์ หากเราต้องการหรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาหารทางการแพทย์ จะต้องปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อขอรับคำแนะนำในการใช้อย่างถูกต้อง เพราะในอาหารทางการแพทย์บางชนิดมีอาจจะมีการเพิ่มหรือลดสารอาหารบางอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของร่างกายในการนำไปใช้ แม้อาหารทางการแพทย์จะไม่ใช่ยา ไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้ แต่ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรค ป้องกันภาวะเกิดการภาวะแทรกซ้อนได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารปั่นผสมหรืออาหารทางการแพทย์ ก็ต้องใช้่อย่างระมัดระวัง ในเรื่องของสูตรอาหารปั่นผสมก็ต้องออกแบบโดยนักโภชนาการ เพื่อให้สูตรอาหารมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่างๆ จากการได้รับสารอาหาร เช่นเดียวกับอาหารทางการแพทย์ที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณและความเข้มข้นของสารอาหาร จะต้องใช้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับร่างกาย ทางอาหารปั่นผสม เราอยากให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ ควรรับประทานอาหารให้ครบตามหลัก 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการที่ปลอดภัยต่อร่างกาย