บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ปัญหาไฟรั่วในบ้านป้องกันได้อย่างไร

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ปัญหาไฟรั่วในบ้านป้องกันได้อย่างไร แม้ว่าปัญหาไฟฟ้ารั่วจะสามารถแก้ไขได้ แต่การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอครับ เช่นเดียวกันกับการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วภายในบ้านที่กันไว้ดีกว่าแก้ เพราะปัญหาจากไฟรั่วอาจสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาล ซึ่งการป้องกันปัญหาไฟรั่วในบ้านก็สามารถทำได้หลากหลายวิธี ดังนี้ครับ

1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีสายดิน เพื่อช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของอันตรายจากไฟฟ้ารั่วที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยสัญลักษณ์ของสายดินคือจะเป็นสายสีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลือง ส่วนที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นให้เลือกแบบที่เต้าเสียบเป็นแบบสามขา เพื่อใช้กับเต้ารับแบบสามรูครับ

2. ติดตั้ง อุปกรณ์เช็คไฟรั่ว และป้องกันไฟรั่ว หรือ RCD ไว้ภายในบ้าน ซึ่งจะช่วยตัดไฟเมื่อเกิดไฟรั่วจนถึงค่ากระแสรั่วที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจุดติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนอยู่บนพื้นผิวที่เปียกแฉะครับ

4. เลือกใช้วัสดุปูพื้นที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น แผ่นยาง แผ่นพลาสติก แผ่นไม้แห้ง เป็นต้น หรือหากต้องซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้าก็ให้หาวัสดุเหล่านี้มาปูพื้นและยืนบนนั้นขณะซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยครับ

5. หากสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจุดติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ้านมีไฟรั่วหรือไม่ ควรทำการทดสอบด้วย ไขควงเช็คไฟรั่ว อย่างถูกวิธี ไม่ควรไปสัมผัสบริเวณจุดต้องสงสัยโดยตรง ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตนั่นเองครับ