หมู่บ้านแห่งอันดามันในรัฐทมิฬนาฑูห้ามการสวมใส่รองเท้า

ในประเทศที่ผู้คนมักจะเดินเท้าเปล่าในบ้าน โดยมองว่าเป็นการแสดงความเคารพและเป็นการเคารพต่อสุขอนามัย หมู่บ้านทางตอนใต้ของอินเดียได้ยกระดับการปฏิบัตินี้ไปอีกขั้น หมู่บ้านในรัฐทมิฬนาฑูทางตอนใต้ของอินเดีย อันดามันอยู่ห่างจากเมืองเจนไน เมืองหลวงของรัฐทมิฬนาฑู 450 กม. อาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ 130 ครอบครัว หลายคนมีอาชีพเกษตรกรรมทำงานในนาข้าวโดยรอบ

ตำนานที่เป็นหัวใจของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นความเชื่อโชคลางแปลกๆ อย่างน้อยที่สุด ตำนานได้ช่วยสร้างความรู้สึกที่แข็งแกร่งของอัตลักษณ์และชุมชนมันทำให้เรามาพบกัน ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ความสัมพันธ์แบบเครือญาตินี้ได้ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมท้องถิ่นอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิต ไม่ว่าผู้ตายจะรวยหรือจน ชาวบ้านจะมอบเงินก้อนละ 20 รูปีให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย นอกเหนือจากการต้องการช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเรา อยู่เคียงข้างพวกเขาทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ยังทำให้เรารู้สึกว่าเราทุกคนเท่าเทียมกันที่นี่