ไฟแนนเชียล ไทม์ส สำนักข่าวด้านการเงินและเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักร เผยว่า จีนมีอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ขายไม่ออกเพียงพอสำหรับ 90 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าจำนวนประชากรของไทยทั้งประเทศ ด้านนายโลแกน ไรท์ ผู้อำนวยการฝ่ายของ โรเดียม กรุ๊ป ในฮ่องกง ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้กับไฟแนนเชียล ไทม์ส ว่าน่าจะมีพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มากถึง 3,000 ล้านตารางเมตร

หรือสำหรับ 30 ล้านครัวเรือน ซึ่งขนาดแต่ละครัวเรือนโดยเฉลี่ยในประเทศจีนอยู่ที่ 3 คน หรือเท่ากับ 90 ล้านคน การสร้างที่พักอาศัยที่มากเกินกว่าความต้องการในตลาด (โอเวอร์ซัพพลาย) เช่นนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจีนมาตลอดหลายปี แต่เมื่อปี 2563 รัฐบาลจีนมองว่าปัญหานี้กำลังจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง จึงต้องมีการแก้ไขโดยด่วน ปีที่แล้ว หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านอสังริมทรัพย์ของจีนออกกฎระเบียบใหม่ขึ้นมาจำกัดว่าบริษัทด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใดจะกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ จะต้องมีอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อลดการสร้างคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัยเกินความต้องการ กฎเกณฑ์ดังกล่าวส่งผลให้ เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับ 2 ของจีน ก่อหนี้เพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องต่อไปไม่ได้อีกแล้ว จนนำมาสู่วิกฤติหนี้สินที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน