Google เปิดตัว Nest Audio สมาร์ทโฟนคู่แข่ง Amazon Echo

ลำโพงอัจฉริยะมีชื่อว่า Nest Audio และเปิดตัวในงาน Launch Night In ของ Google เมื่อเย็นวันนี้

ลำโพงมีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขอบโค้งและฐานแบนซึ่งช่วยให้คุณยืนลำโพงในแนวตั้งได้

Continue reading

ข่าวเทคโนโลยี คณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อท้าทายคำตัดสินการเรียกเก็บภาษีของ Apple

คณะกรรมาธิการยุโรปวางแผนที่จะอุทธรณ์คำตัดสินที่ Apple ไม่ต้องจ่ายภาษีย้อนหลัง 13 พันล้านยูโร (11.6 พันล้านปอนด์) ให้กับไอร์แลนด์

Continue reading